Četvrtak Pro 13
 
CISTA VELIKA ( zajedno sa Cistom Provom ) dugo je bila pod upravom velike župe Radobilja sa središtem u Katunima. U Cisti je ipak od prve polovice 17 st. stanovao i službovao kapelan skoro samostalno od radobilje. Samostalnom župom Cista je službeno postala 1845 god., svoje matice ima od 1825 god.
 
Stara župska crkava nalazila se na sredini župskog groblja, to je ocito iz natpisa grobnice don Lovre Banovica. Tu piše: " U sredini župske stare crkve ovu misnicku grobnicu popravio podigao, uresio pop Lovrinac Banovic župnik Ciste G.G. 1908 ". Njezine dimenzije ne znamo. Prema velicini groblja možemo zakljuciti da je to bila manja crkvica kakve su postojale i drugim župama u vremenu poslije izgona Turaka.
 
Crkva sv. Jakova Cista Velika
 
Novu crkvu gradio je dugogodišnji župnik don Lovre Banovic. On je ostavio, za vjecnu uspomenu, napisano o tom velikom pothvatu. U sakristiji nalazi se mramorna ploca na kojoj piše : " Na slavu Boga, na cast sv.Jakova ap. pokrovitelja, uz blagoslov Vlade, Nj.V. Franje Josipa I, uz skladnu pripomoc puka Ciste, pod neodmornu nastojanju župnika popa Lovrinca Banovica, pod papom Leonom XIII, biskupom Markom Kaludera, ova crkva, zvonik-turanj sagraden od zakupnika Dinka Franchinia G.G. 1884-1888 ". 
Velicina lade crkve je 18x10x10 m. Svetište završava  u luku velicine 4,5x6 m na svetište se nadovezuje sakristija. Citava je gradevina velicanstvena i skladna cijelina. Crkva je zidana iz klesanih fasada od domaceg kamena. Na procelju je zvonik koji se lijepo uklapa u ovo zadanje. I kasnije, poslije završetka i posvete, crkava je tražila mnogo popravaka. U svibnju 1897 god. župnik, glavar i odbornici Ivan Kapulica, Mate Vucak i Ivan Cubic upucuju molbu, preko biskupskog Ordinarijata, u Zadar da bi se preko ljeta popravila crkva i zvonik. Isticu da sudjelovanje naroda nece izostati. Poduzetnik Mate Pavlinovic iste godine je popravio i utvrdio krov. O tome javlja poglavarstvu zupnik Banovic 3. Srpnja 1897 g. zakljuceno je 18. sijecnja 1898 g. da treba izmjeniti citav plafon na crkvi i drvenariju kod zvona. Godine 1899 srušena je piramida zvonika. Za njezino ponovno zidanje Banovic je kupio po selu. Klasificirao je obitelji prema imovnom stanju od 12 forinti pa naniže. Plafon je popravljen u lipnju 1899 g. piramida na zvoniku 1900 g. Iste godine u lipnju završeni su radovi na crkvi i ureden je okoliš. Tako poglavarstvo u Imotskom javlja župniku 5. veljace 1908 g. da je namjesništvo u Zadru odredilo za popravak 1362,69 Kruna, a selo treba sudjelovati sa svotom od 51,86 Kruna.
 
crkva iznutra
 
Trebalo je crkvu urediti i iznutra. Župnik Banovic cini molbu na poglavarstvo u Imotski 7. kolovoza 1901 g. da bi se pružila za kupnju velikog oltara. U molbi piše da je ucinjena pogodba sa majstorom Ivanom Rakom u Imotskom da bi on izradio od areži veliki oltar prema priloženom nacrtu. Cijena je 2100 Kruna. narod je dao svoj prilog, car Franjo Josip 100 forinti a još nedostaje. Vjerozakonska zaklada u Zadru dala je 120 Kruna, oltar je umjetnicko majstorsko djelo. Vrijedan prilog domacoj umjetnosti veceg stila. Godine 1974 župnik don Bogoslav Bartulovic dao ga je popraviti i ponovo obojati. Nimalo se ne razlikuje od slicnih oltara od mramora. Isti majstorski umjetnik izradio je oltar sv Jakova. Takoder popravljen je 1974 i ponovno obojan pa služi kao lijepi ures crkve. Na njemu je stari kip sv. Jakova.
 
 
GOSPIN oltar smješten je s desne strane velikog oltara u ladi. Raden je od bjelo-crvenog mramora. Na njemu je uklesan natpis: " Lovrinac Banovic i bogoljubni puk Ciste svojoj Odvjetnici B.D. Mariji od zdravlja uzdigoše 1892. Ante Kežic izcinio. Na oltaru je drveni kip novijeg datuma.
 
 
Na velikom oltaru nalazi se stara slika, radena na platnu s uljem. Prikazuje sv. Filipa i Jakova apostole. Kod malih vrata nalazi se kamenica za blagoslovljenu vodu. Klesana je od domaceg kamena s vrlo ukusnom ornamentikom.
Lijepo mramorno svetohranište i ciborij na velikom oltaru postavljeni su 1887 g. na provizorni oltar. kad je napravljen novi veliki oltar, uklopljeni su u njegove dimenzije.
Župnik Banovic javlja 30. Rujna 1898 g. Biskupskom Ordinarijatu u Split sto  je car Franjo Josip darovao župskoj crkvi u Cisti.
To je:
1. Prigodom posjeta Cisti 1875 g. darovao je kalež, latinski misal i misnicu
2. Za gradnju zvonika 200 for. god. 1886
3. Pripomoc za mramorno svetohranište 1887 g. 150 forinti
4. Godine 1892 100 forinti za Gospin oltar 5. Za veliki oltar 1899 g. 100 forinti
Župnik don BOGOSLAV BARTULOVIC 1974 g. uredio je ponovno citavu crkvu. Obojao zidove i oltare. Promjenio je krov, nabavio nove klupe, kupio nove crkvene zastave, nabavio elektricne orgulje. Nanovo je elektrificirao crkvu, elektrificirao zvona, stavio dvostruke prozore, ispod klupa brodski pod, razglas, križni put saliven od bakra itd. Sve je radeno doprinosima župljana. Rado su otkidali od grla da urese svoje svetište.
Posebno znacajan doprinos današnjem stanju je župnika don PAVE MEDICA koji 90-ih ponovo ureduje crkvu, u ladi i u koru ugraduje se podno elektro grijanje s potpuno novim podom od granita, novi plfon od pune hrastovine, kao i nove hrastove klupe, nove lampe i središnji luster, ukrasno bojane, sagradena mrtvacnica ...itd.
 
mrtvacnica
 
Iz više razloga, a posebno poradi dostojanstva pokojnika, godine 1998 sagradena je moderna, skladna i funkcionalna mrtvacnica. U jednoj prostoriji nalazi se rashladna komora sa 2 ležaja ( u potrebi može i više ), a druga je komemorativna kapela gdje se pred sprovod pokojnik izloži na molitvu i rodbina prima sucut. Projektirao ju je ing. Marko Cevra iz Dugopolja, a izgradio " Abel Trade " iz Ciste Velike. Koštala je ( s garažom, spremnicom i sanitarnim cvorom ) 85000DM. Svotu su skupili Cišcani iz inozemstva i domaci stanovnici u akciji "umjesto vijenaca kod sprovoda".
Nakon odlaska don PAVE MEDICA u kolovozu 2002, dolazi novi svecenik don BOŽE PLAZIBAT koji ostaje nažalost samo godinu dana na župi.
 
don Bože Plazibat
 
U kolovozu 2003 dolazi don JURE NARANČA i ostaje do kolovoza 2004, a na njegovo mjesto dolazi don DANIJEL GUĆ koji je trenutni župnik Ciste  Velike.
 
Sva prava pridržana by  www.CistaVelika.com